14 kWp Photovoltaik & 19 kWh Stromspeicher; Wildon